Bedrijf en EHBO en BHV

 

1. EHBO voor Kinderdagverblijven
2. EHBO
3. BHV

 

1 - EHBO voor Kinderdagverblijven, Overblijfouders en Gastouders

 

De eerst hulpvraag voor kinderen is wezenlijk anders dan de hulp die doorgaans aan ouderen wordt verleend, kinderen zijn nu eenmaal geen kleine volwassenen.
Bij het beademen van een zuigeling (kind tot ongeveer 1 jaar) kan het zelfs dodelijk zijn om het hoofd achterover te houden! Specifieke verwondingen bij kinderen en hoe deze op een goede manier te behandelen worden tijdens deze cursus geleerd.

Deze praktijkgerichte training wordt gegeven volgens de laatste richtlijnen van het Oranje Kruis. U leert onder andere wat de beste manier is om een gewond of ziek kind te benaderen, wat u in een situatie wel of niet moet doen om de juiste hulp te bieden en verder leed te voorkomen. Deze training maakt u zekerder en zal ertoe leiden dat u in een ongevalssituatie sneller overgaat tot actie als er iets met een kind aan de hand is.

Het is ook mogelijk om maatwerk te leveren geheel volgens de wensen die u als bedrijf heeft.

Voor gastouders is het volgende van belang;

De nieuwe wet Kinderopvang wordt per 1 januari 2010 van kracht.

Op basis van die wet zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de Eerste Hulp. Het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen de volgende eis:

1. Vanaf 1 januari 2010 moeten gastouders in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis of

2. Een geldig diploma Eerste Hulp (volgens eindtermen van het Oranje Kruis) waarop is aangetekend dat u de cursus Eerste Hulp aan Kinderen met goed gevolg heeft doorlopen.

GGD inspecteurs voeren de controle uit of gastouders een opleiding hebben gevolgd die aan de eindtermen van Het Oranje Kruis voldoet

terug naar boven

 

Het aanbod

Cursus eerste hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis
Tijdsduur: 16 uur (minimaal)
Zelfstudie: 6 uur
Examen: 4 uur

Inhoud opleiding:

 • Boekje Eerste hulp aan Kinderen (klik op de link voor meer informatie)
 • Reanimatie
 • Bediening AED

Bij goed gevolg wordt u het certificaat EHBO aan Kinderen van Het Oranje Kruis uitgereikt.

Kosten
Prijsindicatie: 250 euro

 

Cursus eerste hulp aan Kinderen op maat.

Na inventarisatie van uw wensen kan een goede prijsopgave worden gemaakt.

 

Interesse? Een vraag?
Neem contact op via deze link en stel uw vraag. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

2 - EHBO

 

Het is ook mogelijk om een opleiding op maat te volgen, geheel volgens de wensen van uw bedrijf.

In dit geval wordt geen officeel diploma van Het Oranje Kruis uitgereikt, maar een certificaat van BHVenVeilighheid.

Het voordeel van deze constructie is dat de extra kosten die ziin verbonden aan het diploma (examinatoren, boeken, examengeld, inschrijfgeld, enz.) niet op de prijs van de cursus drukken.

Het blijft natuurlijk wel zaak om deze cursus een zodanige inhoud te geven dat hij aan de wettelijke eisen van goed opgeleid personeel blijft voldoen.

terug naar boven

 

Het aanbod

Cursus eerste hulp
Tijdsduur: 4 uur (minimaal)
Zelfstudie: 6 uur
Examen: 1 uur

Inhoud opleiding:

 • Basis van EHBO (of uitgebreider)
 • Reanimatie (eventueel)
 • Bediening AED (eventueel)

Bij goed gevolg wordt het certificaat EHBO van BHVenVeiligheid aan u uitgereikt.

Kosten
Na inventarisatie van uw wensen zal een prijsopgave worden gemaakt.

 

Interesse? Een vraag?
Neem contact op via deze link en stel uw vraag. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

3 - BHV

 

Het is ook mogelijk om een opleiding op maat te volgen, geheel volgens de wensen van uw bedrijf.

In dit geval wordt geen officeel diploma van het NIBHV uitgereikt, maar een certificaat van BHVenVeilighheid.

Het voordeel van deze constructie is dat de extra kosten die ziin verbonden aan het diploma (examinatoren, boeken, examengeld, inschrijfgeld, enz.) niet op de prijs van de cursus drukken.

Het blijft natuurlijk wel zaak om deze cursus een zodanige inhoud te geven dat hij aan de wettelijke eisen van goed opgeleid personeel blijft voldoen.

terug naar boven

 

Het aanbod

Cursus BHV
Tijdsduur: 8 uur (minimaal)
Zelfstudie: 6 uur
Examen: 1 uur

Inhoud opleiding:

 • Basis van EHBO (of uitgebreider)
 • Reanimatie (eventueel)
 • Bediening AED (eventueel)
 • Kleine blusmiddelen (of uitgebreider)
 • Ontruiming (eventueel)
 • Wat is brand (eventueel)

Bij goed gevolg wordt het certificaat BHV medewerker van BHVenVeiligheid aan u uitgereikt.

Kosten
Na inventarisatie van uw wensen zal een prijsopgave worden gemaakt.

 

Interesse? Een vraag?
Neem contact op via deze link en stel uw vraag. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

   
   
   
terug naar boven