Risicobeheersing RI&E

De Arbo-wet (ARBeids Omstandigheden) behandelt de veiligheid van de werknemers die bij de werkgever in dienst zijn en ook de bezoekers die op het terrein van de werkgever aanwezig zijn. Deze zorg voor veiligheid is wettelijk omschreven en gaat erg ver. De werkgever is te allen tijde verantwoordelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Een BHV-organisatie is een onderdeel hiervan.

Ook is vastgelegd dat de werkgever verplicht is een inventarisatie te doen van de in zijn bedrijf voorkomende gevaren. Vervolgens dient bekeken te worden hoe groot de kans is dat deze gevaren daadwerkelijk zullen voorkomen (risico's). Dit wordt vastgelegd in een zogenaamde RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Bedrijven hebben de tijd gekregen tot eind 2009. Per 1 januari 2010 is ieder bedrijf verplicht een RI&E in zijn bedrijf te hebben verricht. De Arbeidsinspectie zal er streng op gaan toezien of deze wel is gedaan en het plan van aanpak ook is uitgevoerd.

Het aanbod

Havenaar BHVenVeiligheid kan u helpen deze inventarisatie in uw bedrijf te verrichten, zodat u heeft voldaan aan de wettelijke verplichting. Een bijkomend voordeel van deze inventarisatie is dat u ook inzicht krijgt in de op te richten BHV organisatie en hoe het gesteld is met de veiligheid en eventuele risico's in uw bedrijf. U kunt kosten besparen door een op uw situatie afgestemde BHV-organisatie te hebben zonder overbodige opleidingen en materiaal aan te schaffen. Zo kunt u uw taak als verantwoordelijke voor de zorg voor de arbeidsomstandigheden naar alle eer en geweten vervullen en bent u zo goed als mogelijk gedekt voor eventuele schadeclaims.

Doorlooptijd
Gemiddeld kent een risicoinventarisatie 2 weken doorlooptijd.

Kosten
De prijs voor deze inventarisatie verschilt van bedrijf tot bedrijf en heeft ook inbreng van de organisatie nodig.
De prijs varieert tussen 750 en 2000 euro.