Ontruimingsplan

Er breekt brand uit in de bezemkast, rook ontsnapt door een kier van de deur, paniek breekt uit en men begint te rennen naar de uitgang. De mensen op de trap lopen elkaar in de weg en struikelen over elkaar, die uitgang is niet meer te gebruiken. Andere medewerkers blijven zitten, want zij hebben net dat ene hele belangrijke telefoontje dat heel veel geld kan opleveren. Eindelijk komt de brandweer en vraagt of er nog mensen in het pand aanwezig zijn. Je weet het niet zeker en de brandweer gaat het hele pand doorzoeken of er nog personen aanwezig zijn. De brand gaat zich ondertussen uitbreiden en bereikt de volgende ruimte.

De bovengeschetste situatie zal u hopelijk nooit overkomen, maar je weet het maar nooit. Voor die gevallen als brand, ontploffing, bommelding is het belangrijk het pand snel en veilig te verlaten. De manier om dit veilig en snel te doen, wordt beschreven in een ontruimingsprocedure of ontruimingsplan. Indien goed uitgevoerd kan er met zekerheid aan de brandweer gemeld worden dat er géén personen meer in het gebouw aanwezig zijn. De brandweer kan dan meteen de bluswerkzaamheden starten, in plaats van eerst kostbare tijd te verspillen met het zoeken naar misschien nog aanwezige personen in het pand.

Elke werkgever is verplicht op grond van de Arbo-wet een ontruimingsprocedure te hebben voor het pand waarin wordt gewerkt. Het is geen statisch iets, maar moet elk jaar minstens één keer worden geoefend, zodat duidelijk wordt of het plan de toets van de praktijk kan doorstaan. Eventueel kan het plan dan nog bijgesteld worden.

Denk ook maar eens aan die verbouwing en die ruime kast die daarna plotseling voor voor de nooduitgang bleek te staan. Een ontruiming is niet iets dat je zomaar op een middagje een keertje doet.

Een succesvolle ontruiming hangt van vele factoren af, zoals:

  • Wie geeft het sein tot ontruiming (kan iedereen dat of alleen de directeur en wat als de laatstgenoemde niet aanwezig is?)
  • Weet iedereen wat dat sein tot ontruiming is?
  • Zijn er vluchtroutes en zijn deze ook overal duidelijk aangegeven?
  • Is er noodverlichting voor het geval dat de stroom uitvalt?

Het aanbod

Havenaar BHVenVeiligheid heeft de expertise in huis om u te assisteren in uw bedrijfsveiligheid.
De begeleiding met betrekking tot het ontruimingsplan kan bestaan uit het opstellen, beoordelen en/of samen met u oefenen van het plan.

Kosten
Na een inventarisatie van de wensen wordt een passende offerte gemaakt.