BHV herhaling

U heeft wellicht vorig jaar enige moeite gedaan om uw BHV-diploma te behalen. Wij hopen voor u dat u uw kennis zelden of nooit in de praktijk heeft moeten brengen.

Om ervoor te zorgen dat uw kennis toch up to date blijft, is de gediplomeerd BHV'er verplicht om elk jaar herhalingslessen te volgen. Leuk en interessant om te doen, omdat in deze lessen meer ingegaan kan worden op bedrijfsspecifieke ongevalsituaties. Ook kunnen onderwerpen naar keuze meer uitgediept worden.

Natuurlijk is er ruimte voor het inbrengen van uw eigen ervaringen als gediplomeerd BHV'er. Zijn er in uw bedrijf (oefen)ontruimingen geweest in het afgelopen jaar? Hoe zijn die verlopen? Welke verbeterpunten kwamen naar voren en zijn die ook daadwerkelijk doorgevoerd?

 

Het aanbod:

Herhaling cursus BHV volgens het NIBHV
In verband met de beperkte geldigheidsduur van een BHV-diploma, bent u verplicht elk jaar herhalingslessen te volgen.

Tijdsduur: 8 uur (minimaal)
Zelfstudie: 3 uur

Inhoud opleiding

Kosten
Prijsindicatie: 200 euro per persoon

Bij goed gevolg na de herhalingslessen wordt uw diploma BHV van het NIBHV verlengd.