BHV van het NIBHV

Brand in de schakelkast!
U loopt langs de meterkast en ziet een klein rookpluimpje naar buiten komen. Voordat u beseft wat er gebeurt valt de stroom uit.
Wat nu? Wie moet u waarschuwen? Moet u direct de brandslanghaspel pakken om de zaak zo snel mogelijk te blussen? Moet er direct worden ontruimd en zo ja, hoe organiseer ik dat dan?

Restrisico's
Om u zo goed als mogelijk voor te bereiden op een dergelijke situatie, heeft de overheid bedrijven verplicht gesteld een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Uit deze RI&E komen de restrisico's naar voren, die op het betreffende bedrijf van toepassing zijn. Zo bent u wettelijk verplicht middels de Arbo-wet de gevolgen van een situatie als hierboven beschreven zo beperkt als mogelijk te houden.

Dat betekent, om bij het voorbeeld te blijven, dat u van het volgende op de hoogte moet zijn:

  • Probeer NOOIT met de brandslanghaspel een brand in een schakelkast te blussen.
  • Wat is de juiste manier om te blussen met een poeder- of schuimblusser?
  • Hoe kan een ontruiming zo snel mogelijk, zonder paniek gerealiseerd worden?

Dergelijke kennis kunt u verwerven door deel te nemen aan onze BHV-opleiding.
Zowel Brand en Ontruiming als Levensreddende Handelingen (dus geen volledige EHBO-opleiding) worden in deze cursus aangeboden.

Deze opleiding voldoet aan de nieuwste eisen die het NIBHV stelt en wordt dan ook geheel volgens deze eisen verzorgd. Indien u het examen met goed gevolg afgesloten heeft, bent u gecertificeerd volgens het keurmerk NIBHV.

Desgewenst verzorgen wij de training bij u op locatie.

Het aanbod:

Cursus BHV van het NIBHV

Opleiding gecertificeerd door het NIBHV
Tijdsduur: 14 uur (minimaal)
Zelfstudie: 4uur (indicatie)
Examen: 2 uur

Inhoud opleiding

  • Boek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener NIBHV
  • Reanimeren
  • Oefenen met kleine blusmiddelen
  • Oefenen met verbandmiddelen en ongevalsituaties

Als u slaagt voor de examens, ontvangt u het diploma bedrijfshulpverlener NIBHV.

Kosten
Prijsindicatie: 290 euro per persoon